C-kullet født 25.oktober 2022

Tornevika’s Croco Complete Compis og Athina av Solbergnes

NO 32668/16 Athina av Solbergnes
NO40459/18 Tornevika’s Croco Complete Compis

Vi har valgt å vektlegge langtlevende linjer, godt gemytt og helse. Athina har HD-index på 111, og Compis har index på 106. Athina har SH-pretest A. Compis er ikke testet.

Dette er to foreldre som har et fantastisk gemytt.

To naturlige paringer gav resulteter

Ultralyd viser flere bebisser – øverst ser vi en av dem.

Her kommer mer. Dersom du ikke kan vente – gå inn på facebook – Kennel Solbergnes – livet med Berner Sennen:)

et lite berneroppdrett